Ocrelizumab (Ocrevus)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: L04AA36
Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme
Specifik sygdom:  Multipel Sklerose
Anvendelse:  Recidiverende multipel sklerose
Fagudvalg:  Multipel sklerose
Sidst opdateret: 28. juni 2018

Anbefaling

Godkendt den 28. juni 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende ocrelizumab som mulig standardbehandling til recidiverende multipel sklerose

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 10. november 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 10. november - 18. december 2017. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 15. februar 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 15. februar - 30. maj 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 23. maj - 8. juni 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Behandlet 30. maj 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 14. juni 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 28. juni 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 15. februar - 28. juni 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af ocrelizumab på 19 uger og 1 dag.