Ocrelizumab (Ocrevus)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: LO4AA36
Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme
Specifik sygdom:  Multipel Sklerose
Anvendelse:  Primær progressiv multipel sklerose
Fagudvalg:  Multipel sklerose
Sidst opdateret: 30. maj 2018

OBS: Medicinrådet har den 30. januar 2019 godkendt en ny anbefaling til subgrupper af patienter med primær progressiv multipel sklerose Find anbefalingen her 

Anbefaling

Godkendt den 30. maj 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende ocrelizumab til primær progressiv multipel sklerose

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 10. november 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 10. november - 18. december 2017. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 7. februar 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 7. februar - 15. marts 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 8. - 22. marts 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Behandlet 15. marts 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 5. april 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 30. maj 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 7. februar - 30. maj 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af ocrelizumab på 16 uger.