Nusinersen (Spinraza)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Biogen
ATC-kode: M09AX07
Sygdomsområde:  Neuromuskulære sygdomme
Specifik sygdom:  Muskelsvind Spinal muskelatrofi Muskeldystrofi
Anvendelse:  Patienter med 5q spinal muskelatrofi
Fagudvalg:  Spinal muskelatrofi
Sidst opdateret: 29. oktober 2020

Medicinrådet har justeret anbefalingen, så præsymptomatiske spædbørn med 4 SMN2-kopier også kan blive tilbudt behandling.

Anbefaling

Godkendt den 29. oktober 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende nusinersen som standardbehandling til patienter med 5q spinal muskelatrofi - version 4.0

OBS: Anbefalingen afløser tre tidligere anbefalinger vedrørende nusinersen: version 1.0 (12. oktober 2017), version 2.0 (30. januar 2018) og version 3.0 (18. maj 2018).

Se bilag fra Rådets behandling den 29. juni 2020:
Fagudvalgets afrapportering og indstilling
Amgros forhandlingsnotat
Tillæg til den tidligere sundhedsøkonomiske analyse

Status for vurdering af lægemidlet

Medicinrådet revurderer anbefalingen

Aktivitet
Medicinrådet revurderer anbefalingen
24. april - 30. maj 2018. 

Revurderingen sker på Rådets initiativ på baggrund af en gennemgang af det nu publicerede datagrundlag for SMA type 2.

Amgros er anmodet om at rette henvendelse til ansøger med henblik på eventuel ny prisforhandling.


17. maj 2018:
Tillæg til Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nusinersen til spinal muskelatrofi type 2

5. september 2017:
Vurdering af klinisk merværdi af nusinersen til spinal muskelatrofi

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
25. maj 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
30. maj 2018.