Nusinersen (Spinraza)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Biogen
Sygdom:  Neuromuskulære sygdomme
Specifik sygdom:  Muskelsvind Spinal muskelatrofi Muskeldystrofi
Indikation/­anvendelse:  Patienter med 5q spinal muskelatrofi
Fagudvalg:  Spinal muskelatrofi
Sidst opdateret: 30. maj 2018

Anbefaling

Offentliggjort den 30. maj 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende nusinersen som standardbehandling til patienter med 5q spinal muskelatrofi

OBS: Anbefaling afløser to tidligere anbefalinger vedrørende nusinersen: version 1.0 af den 12. oktober 2017 og version 2.0 af den 30. januar 2018.

Status for vurdering af lægemidlet

Medicinrådet revurderer anbefalingen

Aktivitet
Medicinrådet revurderer anbefalingen
Behandlet 24. april - 30. maj 2018. 

Revurderingen sker på Rådets initiativ på baggrund af en gennemgang af det nu publicerede datagrundlag for SMA type 2.

Amgros er anmodet om at rette henvendelse til ansøger med henblik på eventuel ny prisforhandling.


17. maj 2018:
Tillæg til Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nusinersen til spinal muskelatrofi type 2

5. september 2017:
Vurdering af klinisk merværdi af nusinersen til spinal muskelatrofi

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 25. maj 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 30. maj 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 24. april - 30. maj 2018. 

Da anbefalingen er en revurdering, er sagsbehandlingstiden ikke opgjort.