Nusinersen (Spinraza)

Status: Arkiveret

Ansøger: Biogen
Sygdomsområde:  Neuromuskulære sygdomme
Specifik sygdom:  Muskelsvind Spinal muskelatrofi Muskeldystrofi
Anvendelse:  Patienter med 5q spinal muskelatrofi
Fagudvalg:  Spinal muskelatrofi
Sidst opdateret: 12. oktober 2017

Anbefaling

Offentliggjort den 12. oktober 2017

Medicinrådets anbefaling vedrørende nusinersen som standardbehandling til patienter med 5q spinal muskelatrofi

30. januar 2018 - vers. 2.0: Medicinrådets revurdering af anbefalingen alene er baseret på en genforhandling om prisen for nusinersen.

12. oktober 2017 - vers. 1.0

OBS: Disse anbefalinger afløses af en ny anbefaling: Medicinrådets anbefaling vedr. nusunersen til 5q spinal muskelatrofiden af den 30. maj 2018

 

Status for status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 25. april 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 25. april - 23. maj 2017. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 20. juni 2017. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 20. juni - 16. august 2017. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 16. - 30. august 2017. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 5. september 2017. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 26. september 2017. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 12. oktober 2017. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 20. juni - 12. oktober 2017. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af nusinersen på 16 uger.