Gå til hovedindholdet

Nusinersen (Spinraza)

Status: Arkiveret

Ansøger: Biogen
Sygdomsområde:  Neuromuskulære sygdomme
Specifik sygdom:  Muskelsvind Spinal muskelatrofi Muskeldystrofi
Anvendelse:  Patienter med 5q spinal muskelatrofi
Fagudvalg:  Spinal muskelatrofi
Sidst opdateret: 29. oktober 2020

Anbefaling

Godkendt den 12. oktober 2017

Medicinrådets anbefaling vedrørende nusinersen som standardbehandling til patienter med 5q spinal muskelatrofi

18. maj 2018 - vers. 3.0

30. januar 2018 - vers. 2.0: 

12. oktober 2017 - vers. 1.0

OBS: Disse 3 anbefalinger afløses af en ny anbefaling med tillæg: Medicinrådets anbefaling vedr. nusinersen til 5q spinal muskelatrofi - version 4.0

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
25. april 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
25. april - 23. maj 2017. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
20. juni 2017. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
20. juni - 16. august 2017. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
16. - 30. august 2017. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
5. september 2017. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
26. september 2017. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
12. oktober 2017. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
20. juni - 12. oktober 2017. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af nusinersen på 16 uger.