Nivolumab (Opdivo)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: BMS
ATC-kode: L01XC17
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Spiserørskræft Cancer øsofagi
Anvendelse:  2.-linjebehandling af planucellulær spiserørskræft
Fagudvalg:  Kræft i mavesæk og mavemund
Sidst opdateret: 30. september 2021

Anbefaling

Godkendt den 29. september 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende nivolumab til behandling af fremskreden kræft i spiserøret (planocellulært karcinom)

Medicinrådet anbefaler ikke nivolumab til behandling af fremskreden kræft i spiserøret (planocellulært karcinom), efter at patienterne har modtaget kemobehandling.

Medicinrådet vurderer, at nivolumab er en bedre behandling for en lille gruppe patienter end paclitaxel eller docetaxel, som disse patienter i dag får efter deres første kemobehandling. Datagrundlaget er dog meget usikkert, fordi den undersøgte patientpopulation afviger fra den danske. Der er derfor stor usikkerhed om, hvor meget bedre nivolumab er for de pågældende patienter. Derfor vurderer Medicinrådet, at sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet ikke er
rimelige i forhold til effekten

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 27. oktober 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
Behandlet 6. januar 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 16. marts 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 16. marts - 26. maj 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 12. maj 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 26. maj 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 16. marts - 29. september 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 26. maj 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 29. september 2021. 

Der har været clock-stop fra den 23. juni - 29. september 2021.

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 16. marts - 29. september 2021. 

Medicinrådet har brugt 14 uger og 2,8 dage (101 dage) på arbejdet med nivolumab til behandling af fremskreden kræft i spiserøret (planocellulært karcinom).

Der har været clock-stop fra den 23. juni - 29. september 2021, som ikke medregnes i sagsbehandlingstiden.