Nivolumab (Opdivo) i komb. med ipilimumab (Yervoy)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Bristol-Myers Squibb
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Nyrekræft Renalcellekarcinom
Anvendelse:  Nyrekræft
Fagudvalg:  Nyrekræft
Sidst opdateret: 13. marts 2019

Anbefaling

Offentliggjort den 13. marts 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende nivolumab/ipilimumab som mulig standardbehandling til nyrecellekarcinom

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 26. januar 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 26. januar - 14. april 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 16. januar 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 16. januar - 20. februar 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 13. - 27. februar 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 27. februar 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 28. februar 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 13. marts 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 16. januar - 13. marts 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af nivolumab/ipilimumab på 8 uger og 3 dage.