Gå til hovedindholdet

Lenvatinib (Lenvima) i kombination med pembrolizumab (Keytruda)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Eisai AB
ATC-kode: L01EX08 + L01XC18
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Livmoderkræft Endometriecancer
Anvendelse:  Fremskreden eller recidiverende endometriekarcinom, som har sygdomsprogression med eller efter tidligere behandling med en hvilken som helst anden behandling, som indeholder platin, og som ikke er kandidater til kurativ operation eller strålebehandling
Fagudvalg:  Gynækologisk kræft
Sidst opdateret: 02. maj 2023

OBS: Medicinrådet revurderer denne anbefaling.

Revurderingen sker, fordi ansøger har indsendt en anmodning om revurdering. Revurderingen følger Medicinrådets proces- og metodevejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. Læs mere og find vejledningerne her.

Anbefaling

Godkendt den 29. marts 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. lenvatinib + pembrolizumab til kræft i livmoderslimhinden - version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke lenvatinib i kombination med pembrolizumab til fremskreden (avanceret) kræft i livmoderslimhinden efter tidligere behandling med platinholdig kemoterapi.

Medicinrådet vurderer, at lenvatinib i kombination med pembrolizumab kan forlænge patienternes levetid sammenlignet med den behandling, patienterne får i dag (pegyleret liposomalt doxorubicin). Behandlingen er forbundet med lidt flere og lidt sværere bivirkninger.

Behandling med lenvatinib i kombination med pembrolizumab er dog væsentligt dyrere end den nuværende standardbehandling, og Medicinrådet vurderer samlet set, at omkostningerne til behandlingen er for høje.

Medicinrådet opfordrer lægemiddelvirksomheden til at benytte sig af muligheden for at byde ind med en lavere pris.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
02. august 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
30. november 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Der har været clock-stop i perioden 19. december 2022 til 9. januar 2023, da ansøger skulle fremsende supplerende oplysninger.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
17. februar 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
24. februar 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
29. marts 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
30. november 2022 - 29. marts 2023. 

Medicinrådet har brugt 14 uger (98 dage) på arbejdet med lenvatinib (Lenvaima) i kombination med pembrolizumab (Keytruda) til livmoderkræft.

Der har været clock-stop i perioden 19. december 2022 til 9. januar 2023, da ansøger skulle fremsende supplerende oplysninger.

Anmodning om revurdering - maj 2023

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
01. maj 2023. 
Formandskabet har besluttet, at der ikke skal igangsættes en revurdering
06. juni 2023. 

Ansøger har indsendt en anmodning om revurdering af Medicinrådets anbefaling af lenvatinib + pembrolizumab til kræft i livmoderslimhinden på baggrund af ny pris.

Medicinrådets formandskab har besluttet, at Medicinrådet ikke skal revurdere anbefalingen, da Medicinrådet ikke mener, at den nye pris vil ændre på Medicinrådets konklusion.

Anmodning om revurdering - september 2023

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
20. september 2023. 
Formandskabet har besluttet, at der skal igangsættes en revurdering
08. november 2023. 

Ansøger har indsendt en anmodning om revurdering af Medicinrådets anbefaling af lenvatinib i kombination med pembrolizumab til behandling af avanceret endometricecancer på baggrund af ny pris.

Medicinrådets formandskab har besluttet, at Medicinrådet skal revurdere anbefalingen.