Gå til hovedindholdet

Lenalidomid (Revlimid)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
ATC-kode: L04AX04
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Knoglemarvskræft Myelomatose
Anvendelse:  Knoglemarvskræft
Fagudvalg:  Knoglemarvskræft (myelomatose)
Sidst opdateret: 25. september 2019

Medicinrådets besluttede at tage sagen op af egen drift den 13. marts 2019

Anbefaling

Godkendt den 25. september 2019

OBS: Anbefalingen afløser en tidligere anbefaling: Medicinrådets anbefaling vedrørende lenalidomid til knoglemarvskræft (myelomatose) fra den 30. januar 2019.

Medicinrådets anbefaling vedr. vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid til knoglemarvskræft efter højdosis kemoterapi med stamcellestøtte

Medicinrådet anbefaler vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid som mulig standardbehandling til
patienter med knoglemarvskræft (myelomatose) efter højdosis kemoterapi med stamcellestøtte.

Vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid er kategoriseret som havende moderat merværdi. Den nuværende pris er meget høj, men Medicinrådet vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets effekt og omkostningerne ved behandlingen.

Medicinrådet anbefaler, at vedligeholdelsesbehandling kun tilbydes patienter, der har modtaget højdosis kemoterapi efter den 1. juni 2019.

Medicinrådet henstiller til, at risikoen for at udvikle refraktæritet skal tages i betragtning.

Medicinrådet anmoder Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG) om at indsamle data i Dansk Myelomatose Database og at følge brugen og effekten af vedligeholdelsesbehandling

Status for vurdering af lægemidlet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
13. marts 2019. 

Omkostningsanalyse af lægemidlet

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
12. september 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
25. september 2019.