Guselkumab (Tremfya)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Janssen-Cilag
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Psoriasis
Anvendelse:  Moderat til svær plaque-psoriasis
Fagudvalg:  Psoriasis og og psoriasis med ledgener
Sidst opdateret: 15. marts 2018

Anbefaling

Offentliggjort den 15. marts 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende guselkumab til moderat til svær plaque psoriasi

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 24. oktober 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 24. oktober - 17. november 2017. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 1. december 2017. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 1. december 2017 - 30. januar 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 23. januar - 5. februar 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 5. februar 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 2. marts 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 15. marts 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 1. december 2017 - 15. marts 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af guselkumab på 15 uger.