Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. psoriasis og psoriasis med ledgener

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende psoriasis og psoriasis med ledgener

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (11) Igangværende vurderinger (1)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Forvaltningslovens § 4, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

Navn Indstillet af
Diljit Kaur Knudsen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Dermatologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Deltager ikke Region Nordjylland
Deltager ikke Region Midtjylland
Mathias Tiedemann Svendsen (næstformand)
Overlæge
Region Syddanmark
Sefik Demir
Overlæge
Region Sjælland
Lone Skov
Professor, overlæge
Region Hovedstaden
Ane Hornbæk Mortensen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Maija Bruun Haastrup
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Eli Glückstadt
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Andreas H. M. Jensen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk