Fagudvalget vedr. psoriasis og psoriasis med ledgener

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende psoriasis og psoriasis med ledgener

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Forvaltningslovens § 4, stk. 2 har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

 

Indstillet af

 
         
Diljit Kaur Knudsen
Afdelingslæge
    Lægevidenskabelige Selskaber 
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Trine Høgsberg
Afdelingslæge
    Region Midtjylland
         
Deltager ikke     Region Nordjylland
         
Sumangali Chandra Prasad
Speciallæge
    Region Syddanmark
         
Deltager ikke     Region Sjælland  
         
Lone Skov
Professor, overlæge, dr.med.
    Region Hovedstaden
         
Thomas Loof Hedegaard
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Maija Bruun Haastrup
Afdelingslæge
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Eli Glückstadt
Patient/patientrepræsentant
     Danske Patienter
       
Andreas H.M. Jensen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
       

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
Mail: ili@medicinraadet.dk