Gilteritinib (Xospata)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Astellas Pharma A/S
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Blodkræft Akut leukæmi
Anvendelse:  Akut myeloid leukæmi (AML) med FLT3m R/R
Fagudvalg:  Akut leukæmi
Sidst opdateret: 23. september 2020

Anbefaling

Offentliggjort den 23. september 2020

Medicinrådets anbefaling vedr. gilteritinib til behandling af recidiverende eller refraktær akut myeloid leukæmi med FLT3-mutation

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 13. september 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 13. september - 26. november 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 24. april 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 27. april - 26. august 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 14. august 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 2. september 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 27. april - 23. september 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 26. august 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 23. september 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 24. april - 23. september 2020. 

Medicinrådet har brugt 21 uger og 3 dage på arbejdet med gilteritinib til behandling af recidiverende eller refraktær akut myeloid leukæmi med FLT3-mutation.