Fremanezumab (Ajovy)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Teva Denmark A/S
ATC-kode: N02CX07
Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme
Specifik sygdom:  Migræne
Anvendelse:  Migræne
Fagudvalg:  Migræne
Sidst opdateret: 27. november 2019

Anbefaling

Godkendt den 27. november 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende fremanezumab som mulig standardbehandling til forebyggende behandling af migræne

OBS: Medicinrådets samling af vurderinger af anti-CGRP-antistoffer til behandling af kronisk migræne, herunder kriterier for opstart, monitorering og seponering

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 16. januar 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 16. januar - 28. februar 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 9. august 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 12. august - 23. oktober 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 16. oktober 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 29. oktober 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 5. november 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 27. november 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 9. august - 27. november 2019. 

Medicinrådet modtog den endelige ansøgning vedrørende fremanezumab fra Teva den 9. august 2019.

Vurdering af klinisk merværdi blev præsenteret og godkendt på rådsmødet den 23. oktober 2019. Der har været udvidet clock-stop fra den 20. til den 27. november 2019.

Medicinrådet har gennemført vurderingen af fremanezumab til forebyggende behandling af migræne på 14 uger og 5 dage.