Fremanezumab (Ajovy)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Teva Denmark A/S
ATC-kode: N02CX07
Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme
Specifik sygdom:  Migræne
Anvendelse:  Migræne
Fagudvalg:  Migræne
Sidst opdateret: 27. november 2019

Anbefaling

Godkendt den 27. november 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende fremanezumab som mulig standardbehandling til forebyggende behandling af migræne

OBS: Medicinrådets samling af vurderinger af anti-CGRP-antistoffer til behandling af kronisk migræne, herunder kriterier for opstart, monitorering og seponering

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
16. januar 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
16. januar - 28. februar 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
9. august 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
12. august - 23. oktober 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
16. oktober 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
29. oktober 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
5. november 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
27. november 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
9. august - 27. november 2019. 

Medicinrådet modtog den endelige ansøgning vedrørende fremanezumab fra Teva den 9. august 2019.

Vurdering af klinisk merværdi blev præsenteret og godkendt på rådsmødet den 23. oktober 2019. Der har været udvidet clock-stop fra den 20. til den 27. november 2019.

Medicinrådet har gennemført vurderingen af fremanezumab til forebyggende behandling af migræne på 14 uger og 5 dage.