Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. migræne

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende migræne

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (5)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Forvaltningslovens § 4, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

Formand Indstillet af
Thue Hjortkjær Nielsen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Neurologisk Selskab og udpeget af Region Hovedstaden

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Deltager ikke Region Nordjylland
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav Region Midtjylland
Sidsel Thorup Thomsen
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Benedikte Wanscher (næstformand)
Cheflæge
Region Sjælland
Gine Stobberup
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Jón Trærup Andersen
Professor, ledende overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Patient/patientrepræsentant Danske Patienter
Anne Bülow-Olsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk