Fagudvalget vedr. migræne

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende migræne

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (4) Igangværende vurderinger (1)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Forvaltningslovens § 4, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

Formand Indstillet af
Thue Hjortkjær Nielsen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Neurologisk Selskab og udpeget af Region Hovedstaden

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Kan ikke udpege Region Nordjylland
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav Region Midtjylland
Sidsel Thorup Thomsen
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Benedikte Wanscher
Overlæge
Region Sjælland
Gine Stobberup - På barsel fra medio december 2020 til november 2021
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Line Jarvig - Barselsvikar for Gine Stobberup
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Jon Andersen
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Flemming Winther Bach
Professor, overlæge
Inviteret af formanden
Udpegning i gang Dansk Sygepleje Selskab
Patient/patientrepræsentant Danske Patienter
Anne Bülow-Olsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk