Fagudvalget vedr. migræne

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende migræne

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

 

Formand

 

Indstillet af

 
Thue Hjortkjær Nielsen
Overlæge
    Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Neurologisk Selskab og udpeget af Region Hovedstaden
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Ana Maria Nan
Neurolog, afdelingslæge
    Region Nordjylland
         
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav     Region Midtjylland
         
Unni Elmer Jeppesen
Speciallæge, ph.d.
    Region Syddanmark
         
Kan ikke udpege     Region Sjælland
         
Christian Hansen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Anne Bülow-Olsen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Gine Stobberup
Klinisk farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
       
Jon Andersen
Overlæge
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk