Fagudvalget vedr. migræne

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende migræne

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Forvaltningslovens § 4, stk. 2, har været anvendt ved udpegning af visse fagudvalgsmedlemmer.

Anbefalinger og vejledninger (3) Igangværende vurderinger (1)

Formand

Formand Indstillet af
Thue Hjortkjær Nielsen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Neurologisk Selskab og udpeget af Region Hovedstaden

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Udpegning i gang Region Nordjylland
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav Region Midtjylland
Unni Elmer Jeppesen
Speciallæge
Region Syddanmark
Benedikte Wanscher
Overlæge
Region Sjælland
Christian Hansen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Anne Bülow-Olsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Gine Stobberup
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Jon Andersen
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Flemming Winther Bach
Professor, overlæge
Inviteret af formanden
Dagmar Beier
Overlæge
Inviteret af formanden

Medicinrådets sekretariat

Anette Pultera Nielsen
Fagudvalgskoordinator
apn@medicinraadet.dk