Dupilumab (Dupixent)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Sanofi
ATC-kode: D11AH05
Sygdomsområde:  Lunge- og luftvejssygdomme
Specifik sygdom:  Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP)
Anvendelse:  Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP)
Fagudvalg:  Inflammatoriske lidelser i næse og bihuler
Sidst opdateret: 16. juni 2022

Anbefaling

Godkendt den 15. juni 2022

Medicinrådets anbefaling vedrørende dupilumab til behandling af svær kronisk rhinosinuitis med næsepolypper - version 2.0 (Ikrafttrædelsesdato er den 1. november 2022)

Medicinrådet anbefaler dupilumab som tillægsbehandling til patienter med svær kronisk bihulebetændelse (rhinosinuitis) med næsepolypper, som ikke har opnået tilstrækkelig effekt af funktionel endoskopisk sinuskirurgi og/eller behandling med systemisk kortikosteroid. Operationen skal være foretaget indenfor de seneste 3 år.

Behandlingen reducerer sværhedsgraden af patienternes sygdom ved at mindske omfanget af patientens polypper og forbedrer patienternes livskvalitet uden at medføre væsentlige bivirkninger.

Medicinrådet har udarbejdet opstarts-, monitorerings- og seponeringskriterier, som kan læses her: 

Medicinrådets opstarts-, monitorerings- og stopkriterier for dupilumab til svær kronisk rhinosinuitis med næsepolypper

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
19. juni 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
19. juni 2020 - 28. juni 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
16. december 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
16. december 2021 - 23. februar 2022. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
11. februar - 2. marts 2022. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
2. marts 2022. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
16. december 2021 - 23. marts 2022. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
23. februar 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
16. december 2021 - 23. marts 2022. 

Medicinrådet har brugt 14 uger og 0 dage (98 dage samlet set) på arbejdet med dupilumab til svær CRSwNP.