Fagudvalget vedr. inflammatoriske lidelser i næse og bihuler

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedr. inflammatoriske lidelser i næse og bihuler

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Igangværende vurderinger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Christian von Buchwald
Professor
LVS og Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved- & Halskirurgi

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Margaret Malgorzata Jensen
Afdelingslæge
Region Nordjylland
Kristian Bruun Petersen
Overlæge
Region Midtjylland
Anette Drøhse Kjeldsen
Professor, overlæge
Region Syddanmark
Migle Skumaniene
Overlæge
Region Sjælland
Sebastian Lund Karlsson
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Zandra Nymand Ennis
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Camilla Sofie Jørgensen
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Johannes Martin Schmid
Overlæge
Dansk Selskab for Allergologi
Udpegning i gang Dansk Lungemedicinsk Selskab
Christiane Holbæk Haase
Klinisk sygeplejespecialist
Dansk Sygepleje Selskab
Gitte Hanstad
Sygeplejerske
Dansk Sygepleje Selskab
Betina Hjorth
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk

Udpegningsprocessen

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
Behandlet 13. oktober 2020. 
LVS indstiller en formand
Behandlet 3. november 2020. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
Behandlet 4. november - 14. december 2020. 
Kommissorium udarbejdes
Behandlet 3. november - 18. december 2020. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
Behandlet 20. januar 2021. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
Behandlet 26. januar 2021. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
Påbegyndt 26. januar 2021. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
Påbegyndt 27. januar 2021. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt
Behandlet 23. marts 2021.