Dostarlimab (Jemperli)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: GSK
ATC-kode: L01XC40
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Livmoderkræft Endometriecancer
Anvendelse:  Recidiverende avanceret livmoderkræft med dMMR/MSI-high efter progression på platin-baseret kemoterapi
Fagudvalg:  Kræft i æggestokkene og livmoderkræft
Sidst opdateret: 15. december 2021

Anbefaling

Godkendt den 16. december 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende dostarlimab til behandling af dMMR/MSI-high kræft i livmoderslimhinden - version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke dostarlimab til patienter med tilbagefald af kræft i livmoderslimhinden efter tidligere behandling med platinbaseret kemoterapi.

For patienter, der får tilbagefald mere end 6 måneder efter behandling med platinbaseret kemoterapi, er det ikke sandsynliggjort, at dostarlimab er mere effektivt end genbehandling med platinbaseret kemoterapi. Dog er dostarlimab mindre bivirkningstungt end platinbaseret kemoterapi.

For patienter, der får tilbagefald mindre end 6 måneder efter sidste behandling med platinbaseret kemoterapi, vurderer Medicinrådet, at dostarlimab sandsynligvis er mere effektivt og mindre bivirkningstungt end den behandling, patienterne modtager i dag. Dostarlimab er undersøgt i ét mindre ukontrolleret studie med kort opfølgningstid. Derfor er datagrundlaget så usikkert, at Medicinrådet ikke kan vurdere, hvor stor en eventuel klinisk effekt er.

Dostarlimab er meget dyrere end de behandlinger, patienterne modtager i dag. Medicinrådet vurderer derfor, at omkostningerne er for høje i forhold til usikkerheden om værdien for patienterne.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 21. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
Behandlet 24. marts 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 21. september 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 21. september - 24. november 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 12. november 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 30. november 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 21. september - 24. november 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 24. november 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 15. december 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 21. september - 15. december 2021. 

Medicinrådet har brugt 12 uger og 1 dag (85 dage samlet set) på arbejdet med dostarlimab til dMMR/MSI-high kræft i livmoderslimhinden.