Doravirin og doravirin / lamivudin / tenofovir disoproxil (Pifeltro og Delstrigo)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: MSD Danmark ApS
Sygdomsområde:  Infektionssygdomme
Specifik sygdom:  Hiv/aids
Anvendelse:  Hiv-1-infektion
Fagudvalg:  Hiv/aids
Sidst opdateret: 20. februar 2019

Anbefaling

Offentliggjort den 20. februar 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende doravirin som mulig standardbehandling til hiv-1-infektion

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 15. juni 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 15. juni - 29. oktober 2018. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 13. december 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 13. december 2018 - 30. januar 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 23. januar - 7. februar 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 7. februar 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 6. februar 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 20. februar 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 13. december 2018 - 20. februar 2019. 

Medicinrådet modtog den foreløbige ansøgning vedrørende doravirin den 15. juni 2018 og den endelige ansøgning den 13. december 2018.

Fagudvalgets vurdering af klinisk merværdi blev godkendt af Medicinrådet den 30. januar 2019. Medicinrådet har gennemført vurderingen af doravirin på 10 uger.