Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. hiv/aids

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende hiv/aids

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (5)

Formand

Navn Indstillet af
Udpegning i gang Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Michael Dalager-Pedersen
Ledende overlæge, klinisk lektor
Region Nordjylland
Merete Storgaard
Overlæge
Region Midtjylland
Isik Johansen
Professor, overlæge
Region Syddanmark
Lothar Wiese
Specialeansvarlig overlæge
Region Sjælland
Jan Gerstoft (næstformand)
Professor, overlæge, dr.med.
Region Hovedstaden
Marianne Kjettrup-Jensen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Samuel Azuz
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakolog
Paul W. Thomsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Martin Carlsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Bjarne Ørskov Lindhardt
Ledende overlæge, klinisk lektor
Inviteret af formanden

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk