Darvadstrocel (Alofisel)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Takeda Pharma
Sygdomsområde:  Mave- og tarmsygdomme Gastroenterologi
Specifik sygdom:  Perianale fistler ved Crohns sygdom
Anvendelse:  Komplekse perianale fistler ved Crohns sygdom
Fagudvalg:  Inflammatoriske tarmsygdomme
Sidst opdateret: 12. december 2018

Anbefaling

Offentliggjort den 12. december 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende darvadstrocel som mulig standardbehandling til komplekse perianale fistler

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 11. december 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 11. december 2017 - 9. april 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 12. september 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 12. september - 14. november 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 7. - 21. november 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 26. december 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 29. november 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 12. december 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 12. september - 12. december 2018. 

Medicinrådet modtog den foreløbige ansøgning om darvadstrocel fra Takeda Pharma A/S den 11. december 2017 og den endelige ansøgning den 12. september 2018.


Medicinrådet har gennemført vurderingen af darvadstrocel på 13 uger og 0 dage, fra den endelige ansøgning blev modtaget.