Daratumumab i kombination med bortezomib, melphalan og prednison

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Janssen-Cilag A/S
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Knoglemarvskræft Myelomatose
Anvendelse:  Nydiagnosticerede voksne med myelomatose, som ikke er egnet til højdosis kemoterapi med stamcelleterapi
Fagudvalg:  Knoglemarvskræft (myelomatose)
Sidst opdateret: 21. oktober 2020

Anbefaling

Offentliggjort den 21. oktober 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende daratumumab i kombination med bortezomib, melphalan og prednison til nydiagnosticerede patienter med knoglemarvskræft

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 5. august 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 5. august - 18. september 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 2. juni 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 2. juni - 23. september 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 11. - 30. september 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 2. juni - 21. oktober 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 23. september 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 21. oktober 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 2. juni - 21. oktober 2020. 

Medicinrådet har brugt 19 uger på arbejdet med daratumumab i kombination med bortezomib, melphalan og prednison til nydiagnosticerede patienter med knoglemarvskræft.