Dabrafenib og trametinib i kombination

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Novartis Healthcare A/S
ATC-kode: L01XE23 og L01XE25
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Modermærkekræft Malignt melanom
Anvendelse:  Modermærkekræft, adjuverende behandling
Fagudvalg:  Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Sidst opdateret: 12. december 2018

Anbefaling

Offentliggjort den 12. december 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende dabrafenib i kombination med trametinib som mulig standardbehandling til adjuverende behandling af modermærkekræft

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 9. april 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 9. april - 3. juli 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 20. september 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 20. september - 14. november 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 11. - 20. november 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 21. november 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 29. november 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 12. december 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 20. september - 12. december 2018. 

Den endelige ansøgning fra Novartis blev modtaget den 20. september 2018. Ansøgningen blev valideret af Medicinrådets sekretariat. Ansøger har anvendt og fulgt den præspecificerede metode, jf. protokol.

Sagsbehandlingstiden fra endelig ansøgning til anbefaling den 12. december 2018 er 11 uger og 6 dage.