Fagudvalget vedr. modermærkekræft og non-melanom hudkræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft og non-melanom hudkræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (8) Igangværende vurderinger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Marco Donia
Afdelingslæge
Indstillet af Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi samt udpeget som medlem af Region Hovedstaden.

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Adam Andrzej Luczak
Overlæge
Region Nordjylland
Henrik Schmidt
Overlæge
Region Midtjylland
Lars Bastholt
Overlæge
Region Syddanmark
Har ikke specialet Region Sjælland
Deltager ikke Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Jakob Henriksen
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Mathilde Skaarup Larsen
Overlæge
Dansk Patologiselskab
Lisbet Rosenkrantz Hölmich
Professor, overlæge
Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi (DSPR) og Dansk Melanom Gruppe (DMG)
Pernille Lassen
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Udpegning afventer Dansk Sygepleje Selskab
Merete Schmiegelow
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Sanne Wiingreen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk