Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. modermærkekræft og non-melanom hudkræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft og non-melanom hudkræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (11) Igangværende vurderinger (1)

Forperson

Navn Indstillet af
Marco Donia
Afdelingslæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi samt udpeget som medlem af Region Hovedstaden

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Adam Andrzej Luczak
Overlæge
Region Nordjylland
Henrik Schmidt (næstforperson)
Overlæge
Region Midtjylland
Lars Bastholt
Overlæge
Region Syddanmark
Har ikke specialet Region Sjælland
Sidsel Marcussen
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Jakob Henriksen
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Nina Løth Mårtensson
Overlæge
Dansk Patologiselskab
Lisbet Rosenkrantz Hölmich
Professor, overlæge
Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi (DSPR) og Dansk Melanom Gruppe (DMG)
Pernille Lassen
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Bente Skøtt Rasmussen
Sygeplejerske
Dansk Sygepleje Selskab
Merete Schmiegelow
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Sanne Wiingreen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk