Cladribin (Mavenclad)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Merck
ATC-kode: L01BB04
Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme
Specifik sygdom:  Multipel Sklerose
Anvendelse:  Attakvis multipel sklerose
Fagudvalg:  Multipel sklerose
Sidst opdateret: 9. november 2017

Anbefaling

Godkendt den 9. november 2017

Medicinrådets anbefaling vedrørende cladribin som standardbehandling til attakvis multipel sklerose

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 6. juli 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 6. juli - 28. august 2017. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 11. september 2017. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 11. september - 12. oktober 2017. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 12. oktober 2017. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 19. oktober 2017. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 24. oktober 2017. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 9. november 2017. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 11. september - 9. november 2017. 

Medicinrådet modtog den endelige ansøgning om cladribin fra Merck den 11. september 2017. Medicinrådet har gennemført vurderingen af cladribin på 9 uger.

Sekretariatet fandt, at den endelige ansøgning ikke opfyldte protokollens beskrivelser på følgende punkter:

• Litteratursøgningen afveg fra protokollen ved at anvende en ikke-systematisk tilgang
• De indirekte sammenligninger var ikke korrigeret for placebo.

Efter aftale med Merck supplerede Medicinrådets sekretariat litteratursøgningen og udførte supplerende statistiske analyser.