Certolizumab pegol (Cimzia)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: UCB
ATC-kode: L04AB05
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Psoriasis
Anvendelse:  Moderat til svær plaque-psoriasis
Fagudvalg:  Psoriasis og psoriasis med ledgener
Sidst opdateret: 12. december 2018

Anbefaling

Godkendt den 12. december 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende certolizumab pegol som mulig standardbehandling til moderat til svær plaque psoriasis

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 28. marts 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 28. marts - 18. maj 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 19. september 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 19. september - 14. november 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 7. - 16. november 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 16. november 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 29. november 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 12. december 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 19. september - 12. december 2018. 

Medicinrådet modtog den foreløbige ansøgning om certolizumab pegol fra UCB den 28. marts 2018 og den endelige ansøgning den 19. september 2018.

Medicinrådet har gennemført vurderingen af certolizumab pegol på 12 uger opgjort fra modtagelse af den endelige ansøgning.