Cabozantinib (Cabometyx)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: IPSEN
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Leverkræft Hepatocellulært carcinom
Anvendelse:  Hepatocellulært karcinom
Fagudvalg:  Leverkræft
Sidst opdateret: 13. marts 2019

Anbefaling

Offentliggjort den 13. marts 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende cabozantinib som mulig standardbehandling til hepatocellulært karcinom

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 15. oktober 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 15. oktober - 4. december 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 6. februar 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 6. - 20. februar 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 13. - 26. februar 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 26. februar 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 28. februar 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 13. marts 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 6. februar - 13. marts 2019. 

Medicinrådet modtog den foreløbige ansøgning den 15. oktober 2018. Protokollen blev godkendt af Medicinrådet og sendt til ansøger den 4. december 2018.

Den endelige ansøgning blev modtaget den 4. februar 2019. Medicinrådet har gennemført vurderingen af cabozantinib på 5 uger og 2 dage.