Cabotegravir/rilpivirine

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: GSK
ATC-kode: J05AJ04 og J05AG05
Sygdomsområde:  Infektionssygdomme
Specifik sygdom:  Hiv/aids
Anvendelse:  Hiv-1-infektion
Fagudvalg:  Hiv/aids
Sidst opdateret: 28. april 2021

Anbefaling

Offentliggjort den 28. april 2021

Medicinrådets anbefaling vedr. cabotegravir-rilpivirin til behandling af hiv-1-infektion, version 1.0

Bilag til Medicinrådets anbefaling vedr. cabotegravir-rilpivirin til behandling af hiv-1-infektion, version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke cabotegravir/rilpivirin som injektionsbehandling hver anden måned til behandling af hiv-1-infektion. Medicinrådet anbefaler ikke cabotegravir/rilpivirin fordi:

  • lægemidlet ikke er bedre end den behandling, man bruger i dag. Injektionsbehandlingen kan være en fordel for de patienter, som oplever udfordringer med den daglige tabletbehandling, men er også forbundet med lidt flere bivirkninger. Samtidig koster det mere. Derfor bliver sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet for høje.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 6. juli 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
Behandlet 7. december 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 27. januar 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 27. januar - 24. marts 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 12. marts 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 24. marts - 28. april 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 27. januar - 28. april 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 28. april 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 28. april 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 27. januar - 28. april 2021. 

Medicinrådet har brugt 13 uger (91 dage) på arbejdet med cabotegravir/rilpivirin til hiv-1-infektion.