C1-inhibitor (human) (Berinert)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: CSL Behring
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Arveligt angioødem Hereditært angioødem
Anvendelse:  Forebyggede behandling af arveligt angioødem
Fagudvalg:  Arveligt angioødem
Sidst opdateret: 24. juni 2020

Anbefaling

Offentliggjort den 24. juni 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende subkutan C1-esteraseinhibitor til forebyggende behandling af arveligt angioødem

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 3. maj 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 3. maj - 21. juni 2019. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 6. december 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 6. december 2019 - 19. februar 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 20. februar - 4. marts 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 4. marts 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 6. december 2019 - 2. april 2020. 
Medicinrådet har godkendt den sundhedsøkonomiske model
Behandlet 2. april 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 22. juni 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 6. december 2019 - 22. juni 2020. 

Medicinrådet har brugt 12 uger og 4 dage på sit arbejde med subkutan C1-esteraseinhibitor til forebyggende behandling af arveligt angioødem.