Fagudvalget vedr. arveligt angioødem

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for fagudvalget vedrørende arveligt angioødem

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2) Igangværende vurderinger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Carsten Bindslev-Jensen
Professor
Lægevidenskabelige Selskaber

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Kan ikke udpege Region Nordjylland
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav Region Midtjylland
Shailajah Kameleswaran
Speciallæge
Region Syddanmark
Har ikke specialet Region Sjælland
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav Region Hovedstaden
Christina Gade
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Helle Houlbjerg Carlsen
Funktionsleder, farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Udpegning i gang Dansk Sygepleje Selskab
Henrik Balle Boysen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Jørn Schultz-Boysen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk