Fagudvalget vedr. arveligt angioødem

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for fagudvalget vedrørende arveligt angioødem

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (3) Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Udpegning i gang

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Deltager ikke Region Nordjylland
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav Region Midtjylland
Shailajah Kameleswaran
Speciallæge
Region Syddanmark
Har ikke specialet Region Sjælland
Deltager ikke Region Hovedstaden
Christina Gade
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Helle Houlbjerg Carlsen
Funktionsleder, farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab
Henrik Balle Boysen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Jørn Schultz-Boysen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk