Gå til hovedindholdet

C1-inhibitor (human) (Berinert) - revurdering

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: CSL Behring
ATC-kode: B06AC01
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Arveligt angioødem Hereditært angioødem
Anvendelse:  Forebyggende behandling af arveligt angioødem
Fagudvalg:  Arveligt angioødem
Sidst opdateret: 15. november 2021

Medicinrådet har på baggrund af et nyt sammenligningsgrundlag foretaget en revurdering af subkutan C1-esteraseinhibitor til behandling af arveligt angioødem.

Se Medicinrådets tidligere behandling af C1-inhibitor, som blev afsluttet den 26. august 2020.

Om processen:
Ansøger vurderer, at lægemidlet ikke har klinisk merværdi. Vurderingen er bekræftet af Medicinrådets formandskab den 29. oktober 2020. Derfor vurderes lægemidlet i en 7-ugers proces, frem for som normalt 12 uger.

Anbefaling

Godkendt den 24. august 2021

Medicinrådets anbefaling vedr. subkutan C1-esteraseinhibitor til arveligt angioødem - revurdering - version 1.0

Medicinrådet anbefaler subkutan C1-esteraseinhibitor som forebyggende behandling af patienter med arveligt angioødem, fordi det samlet set er lige så effektivt og sikkert, som den behandling, man bruger i dag. Samtidig vurderer Medicinrådet, at udgifterne til behandlingen med den forhandlede rabat er rimelige.

  • Anbefalingen gælder patienter med væsentlig nedsat livskvalitet, der som udgangspunkt har minimum fireanfald om måneden.
  • Lægemidlet doseres ud fra patientens vægt. Anbefalingen forudsætter derfor, at det ansøgende firma ud over den nuværende dosering på 2000 IE, også lancerer en dosering på 3000 IE, så der er flere doseringsmuligheder. Dermed kan medicinspild og udgifterne til behandlingen mindskes.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
13. november 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
11. januar 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
19. maj 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
19. maj - 24. august 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
19. maj - 24. august 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
24. august 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
24. august 2021.