C1-inhibitor (human) (Berinert) - revurdering

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: CSL Behring
ATC-kode: B06AC01
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Arveligt angioødem Hereditært angioødem
Anvendelse:  Forebyggende behandling af arveligt angioødem
Fagudvalg:  Arveligt angioødem
Sidst opdateret: 15. november 2021

Medicinrådet har på baggrund af et nyt sammenligningsgrundlag foretaget en revurdering af subkutan C1-esteraseinhibitor til behandling af arveligt angioødem.

Se Medicinrådets tidligere behandling af C1-inhibitor, som blev afsluttet den 26. august 2020.

Om processen:
Ansøger vurderer, at lægemidlet ikke har klinisk merværdi. Vurderingen er bekræftet af Medicinrådets formandskab den 29. oktober 2020. Derfor vurderes lægemidlet i en 7-ugers proces, frem for som normalt 12 uger - Læs mere om 7-ugers processen her: Metoder - nye lægemidler og indikationsudvidelser

Anbefaling

Godkendt den 27. august 2021

Medicinrådets anbefaling vedr. subkutan C1-esteraseinhibitor til arveligt angioødem - revurdering - version 1.0

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 13. november 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
Behandlet 11. januar 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 19. maj 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 19. maj - 24. august 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 19. maj - 24. august 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 24. august 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 24. august 2021.