Gå til hovedindholdet

C1-inhibitor (human) (Berinert)

Status: Arkiveret

Ansøger: CSL Behring
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Arveligt angioødem Hereditært angioødem
Anvendelse:  Forebyggende behandling af arveligt angioødem
Fagudvalg:  Arveligt angioødem
Sidst opdateret: 25. august 2021

Medicinrådet har på baggrund af et nyt sammenligningsgrundlag foretaget en revurdering af subkutan C1-esteraseinhibitor til behandling af arveligt angioødem.

Se Medicinrådets anbefaling vedr. subkutan C1-esteraseinhibitor til arveligt angioødem - revurdering -  som blev afsluttet den 24. august 2021.

Anbefaling

Godkendt den 26. august 2020

OBS: Der er foretaget en genbehandling af denne anbefaling, og den tidligere version kan findes nedenfor i procesindikatoren.

Medicinrådets anbefaling vedrørende subkutan C1-esteraseinhibitor til forebyggende behandling af arveligt angioødem

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
3. maj 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
3. maj - 21. juni 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
6. december 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
6. december 2019 - 19. februar 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
20. februar - 4. marts 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
4. marts 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
6. december 2019 - 22. juni 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
2. april 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
6. december 2019 - 22. juni 2020. 

Medicinrådet har brugt 12 uger og 4 dage på sit arbejde med subkutan C1-esteraseinhibitor til forebyggende behandling af arveligt angioødem.

Da genbehandlingen er baseret på en ny prisforhandling, opgøres sagsbehandlingstiden ikke herfor.