Brentuximab vedotin (Adcetris)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Takeda Pharma
ATC-kode: L01XC12
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lymfomer
Anvendelse:  Tidligere ubehandlet systemisk anaplastisk storcellet T-cellelymfom
Fagudvalg:  Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 24. februar 2021

Anbefaling

Godkendt den 24. februar 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende brentuximab vedotin i kombination med cyclophosphamid,doxorubicin og prednisolon til behandling af systemisk anaplastisk storcellet T-cellelymfom

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
28. februar 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
28. februar - 7. juli 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
24. november 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
24. november 2020 - 27. januar 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
15. januar - 3. februar 2021. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
3. februar 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
24. november 2020 - 24. februar 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
27. januar 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
24. februar 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
24. november 2020 - 24. februar 2021. 

Medicinrådet har brugt 13 uger og 1 dag på arbejdet med brentuximab vedotin i kombination med cyclophosphamid, doxorubicin og prednisolon til behandling systemisk anaplastisk storcellet T-cellelymfom.