Bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamid (Biktarvy)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Gilead
ATC-kode: J05AR20
Sygdomsområde:  Infektionssygdomme
Specifik sygdom:  Hiv/aids
Anvendelse:  Hiv-1-infektion
Fagudvalg:  Hiv/aids
Sidst opdateret: 30. januar 2019

Anbefaling

Medicinrådets anbefaling vedrørende bictegravir/emtricitabin/ tenofovir alafenamid som mulig standardbehandling til hiv-1-infektionMedicinrådets anbefaling vedrørende bictegravir/emtricitabin/ tenofovir alafenamid som mulig standardbehandling til hiv-1-infektion

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
26. februar 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
26. februar - 18. maj 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
6. december 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
6. - 12. december 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
5. - 19. december 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
19. december 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
17. januar 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
30. januar 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
6. december 2018 - 30. januar 2019. 

Medicinrådet modtog den foreløbige ansøgning den 26. februar 2018, og protokollen blev sendt til Gilead den 18. maj 2018.

Den endelige ansøgning blev modtaget den 6. december 2018, og Medicinrådet har gennemført vurderingen af bictegravir/emtricitabin/tenofovir alafenamid på 7 uger og 6 dage.