Baricitinib (Olumiant)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Eli Lilly
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Atopisk dermatitis
Anvendelse:  Moderat til svær atopisk eksem
Fagudvalg:  Atopisk eksem
Sidst opdateret: 26. maj 2021

Anbefaling

Offentliggjort den 26. maj 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende baricitinib til behandling af moderat til svær atopisk eksem hos voksne (≥ 18 år)

Medicinrådet anbefaler baricitinib til voksne patienter med moderat til svær atopisk eksem efter mindst en tidligere systemisk behandling fordi:

  • Medicinrådet vurderer, at effekt og sikkerhed ved baricitinib er sammenlignelig med dupilumab, som er det lægemiddel, der anvendes i dag.
  • Medicinrådet vurderer, at sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være rimelige.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 10. juli 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
Behandlet 10. december 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 24. februar 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 24. februar - 28. april 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 19. april - 5. maj 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 5. maj 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 24. februar - 26. maj 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 28. april 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 26. maj 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 24. februar - 26. maj 2021. 

Medicinrådet har brugt 13 uger på arbejdet med baricitinib til voksne med moderat-svær atopisk eksem.