Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. atopisk eksem

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende atopisk eksem

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (15) Igangværende vurderinger (2)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Forvaltningslovens § 4, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

Navn Indstillet af
Kristian Fredløv Mose
Afdelingslæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Dermatologisk Selskabet

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav Region Nordjylland
Stine Maria Andersen
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Charlotte Gotthard Mørtz (næstformand)
Professor, overlæge
Region Syddanmark og Dansk Dermatologisk Selskab
Lotte Themstrup
Afdelingslæge
Region Sjælland
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav Region Hovedstaden
Cathrine Nørgaard Peulicke
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Rasmus Huan Olsen
Afdelingslæge, klinisk lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Christine Munch Westergaard
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Bente Villumsen
Patient/patientrepræsentant
Inviteret af formanden

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk