Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. atopisk eksem

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende atopisk eksem

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (7) Igangværende vurderinger (4)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Forvaltningslovens § 4, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

Navn Indstillet af
Lars Nielsen
Konsulent
Region Hovedstaden

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Udpegning sat i bero Region Nordjylland
Udpegning sat i bero Region Midtjylland
Charlotte Gotthard Mørtz
Professor, overlæge
Region Syddanmark
Udpegning sat i bero Region Sjælland
Tove Agner
Professor emeritus
Region Hovedstaden
Cathrine Nørgaard Peulicke
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Rasmus Huan Olsen
Afdelingslæge, klinisk lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Charlotte Gotthard Mørtz
Professor, overlæge
Dansk Dermatologisk Selskab
Udpegning sat i bero Dansk Sygepleje Selskab
Betina Hjorth
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk