Fagudvalget vedr. atopisk eksem

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende atopisk eksem

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (5) Igangværende vurderinger (3)

Formand

Navn Indstillet af
Udpegning i gang Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Region Sjælland og Dansk Dermatologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Har ikke specialet Region Nordjylland
Kirsten Rønholt Stausholm
1. reservelæge
Region Midtjylland
Line Vinderslev Iversen
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Kan ikke udpege Region Sjælland
Kati Hennele Kainu
Overlæge
Region Hovedstaden
Cathrine Nørgaard Peulicke
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Rasmus Huan Olsen
Afdelingslæge, klinisk lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Charlotte Gotthard Mørtz
Professor, overlæge
Dansk Dermatologisk Selskab
Britt Nilausen
Sygeplejerske
Dansk Sygepleje Selskab
Patient/patientrepræsentant Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk