Fagudvalget vedr. atopisk eksem

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende atopisk eksem

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2) Igangværende vurderinger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Gabrielle Randskov Vinding
Afdelingslæge
Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Region Sjælland

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Har ikke specialet Region Nordjylland
Kan ikke udpege Region Midtjylland
Evy Paulsen
Overlæge
Region Syddanmark
Kati Hennele Kainu
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Line Muller Tribler
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
En patient/patientrepræsentant Danske Patienter
Emma Johanna Svedborg (orlov)
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Cathrine Nørgaard Peulicke (vikar for Emma Johanna Svedborg fra 21. august 2019)
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Rasmus Huan Olsen
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Udpegning i gang Dansk Dermatologisk Selskab
Charlotte Gotthard Mørtz
Professor, overlæge
Inviteret af formanden

Medicinrådets sekretariat

Anette Pultera Nielsen
Fagudvalgskoordinator
apn@medicinraadet.dk