Fagudvalget vedr. atopisk eksem

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende atopisk eksem

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Indstillet  af

 
         
Rikke Bech
Afdelingslæge
    Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Region Midtjylland
         

Navn

   

Udpeget af 

 
         
Har ikke specialet     Region Nordjylland
         
Evy Paulsen
Overlæge, ph.d.
    Region Syddanmark
         
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav     Region Sjælland
         
Kati Hennele Kainu
Afdelingslæge
    Region Hovedstaden
         
Line Muller Tribler
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter  
         
En patient/patientrepræsentant     Danske Patienter  
         
Emma Johanna Svedborg (orlov)
Klinisk farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
       
Cathrine Nørgaard Peulicke (vikar for Emma Johanna Svedborg fra 21. august 2019)
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
       
Anders Clemmensen
Assisterende speciallæge
    Dansk Dermatologisk Selskab
         
Signe Livbjerg
Afdelingslæge
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi  
         
Charlotte Gotthard Mørtz
Professor, overlæge, ph.d.
    Inviteret af formanden
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen 
apn@medicinraadet.dk