Abemaciclib (Verzenio)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Eli Lilly Denmark A/S
ATC-kode: L01XE50
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Brystkræft Mammacancer
Anvendelse:  Lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft
Fagudvalg:  Brystkræft
Sidst opdateret: 20. februar 2019

Anbefaling

Godkendt den 20. februar 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende abemaciclib som mulig standardbehandling til lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 3. juli 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 3. juli - 5. oktober 2018. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 19. december 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 19. december 2018 - 30. januar 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 23. januar - 7. februar 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 30. januar 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 8. februar 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 20. februar 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 19. december 2018 - 20. februar 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af abemaciclib på 9 uger og 0 dage, fra den endelige ansøgning blev modtaget.