Ribociclib (Kisqali)

Status: Færdigbehandlet

ANBEFALING:

25. september 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende ribociclib i kombination med fulvestrant som mulig standardbehandling til ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft - version 1.0

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende ribociclib i kombination med fulvestrant som mulig standardbehandling til ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft - version 1.0 - med bilag

Om lægemidlet: 

Ansøger: Novartis A/S

Indikation: Lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. brystkræft

Om processen:

Ansøger har tilkendegivet, at de vurderer, at lægemidlet ikke har klinisk merværdi. Vurderingen er bekræftet af Medicinrådets formandskab den 12. marts 2019.

Derfor vurderes lægemidlet i en 7-ugers proces, frem for som normalt 12 uger - læs mere om 7-ugers processen her: 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 25. september 2019

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

7. november 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

30. november 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

27. marts 2019

Medicinrådets protokol for vurdering af ribociclib til behandling af lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

2. juli 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

2. juli 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

2. juli - 25. september 2019

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

29. august - 4. september 2019 

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

4. september 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

5. september 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

25. september 2019

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet