Pembrolizumab (Keytruda)

Status: Færdigbehandlet

 

 

ANBEFALING

15. august 2018
Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab som standardbehandling til urotelialt karcinom (kræft i blære/urinveje)

Baggrund for Medicinrådets anbefaling af pembrolizumab som standardbehandling til urotelialt karcinom

OBS: Anbefalingen afløser denne tidligere anbefaling:

13. december 2017
Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab som standardbehandling til urotelialt karcinom (kræft i blære/urinveje)

Baggrund for Medicinrådets anbefaling af pembrolizumab som standardbehandling til urotelialt karcinom

Om lægemidlet: 

Ansøger: MSD Danmark ApS

Indikation: Lokalavanceret eller metastatisk urotelialt karcinom

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende blære- og urotelialkræft

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 13. december 2017

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

9. juni 2017 

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

26. juli 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

5. september 2017

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af pembrolizumab til behandling af urotelialt karcinom 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

19. september 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

20. september 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

19. september 2017 - 9. november 2017

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sin vurdering i høring hos ansøger

9. november 2017

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af pembrolizumab til behandling af urotelialt karcinom - før afslutning af høring hos ansøger

NB: Vær opmærksom på, at denne rapport IKKE er det endelige beslutningsgrundlag

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

13. november 2017

Høringssvar fra MSD Danmark vedrørende vurdering af den kliniske merværdi for pembrolizumab

MSD Danmarks generelle betragtninger om Medicinrådsprocesssen

Ansøger har meddelt, at de ikke har indvendinger til den kliniske merværdi 

 

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

29. november 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Påbegyndt den 29. november 2017. 

Medicinrådets anbefaling blev godkendt den 13. december 2017.

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet