Fagudvalget vedr. blære- og urotelialkræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende blære- og urotelialkræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her

Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Indstillet af

 
         
Andreas Carus
Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
    Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
         

Navn

 

 

Udpeget af 

 
         
Knud Fabrin
Uddannelsesansvarlig overlæge
    Region Nordjylland
         
Erik Hansen
Afdelingslæge
    Region Midtjylland
         
Niels Viggo Jensen
Overlæge
    Region Syddanmark
         
Redas Trepiakas
Overlæge
    Region Sjælland
         
Lisa Sengeløv
Ledende overlæge
    Region Hovedstaden
         
Helle Hagen Sveigaard
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Kirstine Moll Harboe
Afdelingslæge, ph.d.
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Juan Luis Vásques
Afdelingslæge
    Dansk Urologisk Selskab  
         
Børge Tamsmark
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
       
En patient/patientrepræsentant     Danske Patienter
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk