Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. blære- og urotelialkræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende blære- og urotelialkræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (6) Igangværende vurderinger (4)

Formand

Navn Indstillet af
Andreas Carus
Overlæge, klinisk lektor
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Knud Fabrin
Uddannelsesansvarlig overlæge
Region Nordjylland
Erik Hansen
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Niels Viggo Jensen
Overlæge
Region Syddanmark
Dorthe Yakymenko
Afdelingslæge
Region Sjælland
Line Hammer Dohn (næstformand)
Overlæge
Region Hovedstaden
Mette-Pernille Donsmark
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Stig Ejdrup Andersen
Ledende overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Amy Patel
Afdelingslæge
Dansk Urologisk Selskab
Helle Hughson
Sygeplejerske
Dansk Sygepleje Selskab
Poul Johnsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk