Fagudvalget vedr. blære- og urotelialkræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende blære- og urotelialkræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (4) Igangværende vurderinger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Andreas Carus
Overlæge, klinisk lektor
Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Knud Fabrin
Uddannelsesansvarlig overlæge
Region Nordjylland
Erik Hansen
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Niels Viggo Jensen
Overlæge
Region Syddanmark
Redas Trepiakas
Overlæge
Region Sjælland
Lisa Sengeløv
Ledende overlæge
Region Hovedstaden
Helle Hagen Sveigaard
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Stig Ejdrup Andersen
Overlæge, lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Juan Luis Vásques
Afdelingslæge
Dansk Urologisk Selskab
Bente Jensen
Klinisk sygeplejespecialist
Dansk Sygepleje Selskab
Børge Tamsmark
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
John Redlef
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk