Osimertinib (Tagrisso)

Status: Færdigbehandlet

 

ANBEFALING

10. april 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende osimertinib som mulig standardbehandling til ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutatio

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende osimertinib som mulig standardbehandling til ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation

 

Om lægemidlet: 

Ansøger: Astra Zeneca

Indikation: EGFR-positiv ikkesmåcellet lungekræft, 1. linje

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. lungekræft

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 10. april 2019

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

24. maj 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

4. juli 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

13. september 2018

Protokol for vurdering af klinisk merværdi for osimertinib til behandling af ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

31. oktober 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

31. oktober 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

31. oktober 2018 - 30. januar 2019

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

23. januar 2019 - 

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

30. januar 2019

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for osimertinib til behandling af ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation - 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

6. februar 2019.

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

30. januar 2019.

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for osimertinib til behandling af ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation - 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

28. marts 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

20. februar - 28. marts 2019

Rådet har iværksat et udvidet fagligt clock-stop, da beslutningsgrundlaget skal kvalificeres yderligere. Sagen behandles på et senere rådsmøde.

 
10. april 2019

Medicinrådets anbefaling blev godkendt.

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet