Nivolumab (Opdivo)

Status: Færdigbehandlet

 

ANBEFALING

13. december 2017
Medicinrådets anbefaling vedrørende nivolumab som standardbehandling til urotelialt karcinom (kræft i blære/urinveje)

Baggrund for Medicinrådets anbefaling af nivolumab som standardbehandling til urotelialt karcinom

Om lægemidlet: 

Ansøger: BMS

Indikation: Blærekræft 2. linje

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende blære- og urotelialkræft

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 13. december 2017

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

6. april 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

2. maj 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

5. juli 2017

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af nivolumab til behandling af urotelialt karcinom 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

31. juli 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

31. juli 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

Vurderingen er påbegyndt den 31. juli 2017.

Der er indført clock-stop fra den 17. august 2017: Medicinrådet udfører selv litteratursøgningen.
Clock-stop er ophørt den 29. august 2017: Litteratursøgningen er gennemført.

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sin vurdering i høring hos ansøger

5. oktober 2017

Medicinrådet drøftede vurderingen af klinisk merværdi for nivolumab på rådsmødet den 12. oktober 2017.

9. november 2017

Vurderingen blev drøftet igen på rådsmødet den 9. november 2017, og Medicinrådet har sendt justeret vurdering i høring hos ansøger.

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nivolumab til behandling af urotelialt karcinom 1.1

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

13. november 2017

Ansøger har valgt ikke at indsende et høringssvar.

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

29. november 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Påbegyndt den 29. november 2017.

Medicinrådets anbefaling blev godkendt 13. december 2017.

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet