Lenalidomid (Revlimid) i kombination med bortezomib og dexamethason

Status: Færdigbehandlet

ANBEFALING

25. september 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende lenalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason som mulig standardbehandling til tidligere ubehandlede patienter med knoglemarvskræft der ikke er kandidater til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte - version 1.0

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende lenalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason som mulig standardbehandling til tidligere ubehandlede patienter med knoglemarvskræft der ikke er kandidater til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte - version 1.0 - med bilag

Om lægemidlet: 

Ansøger: Celgene

Indikation: Knoglemarvskræft

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. knoglemarvskræft (myelomatose)

 

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 16. september 2019

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

21. februar 2019

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

7. marts 2019

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

15. april 2019

Protokol for vurdering af lenalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason til behandling af tidligere ubehandlede patienter med knoglemarvskræft

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

24. juni 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

3. juni 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

24. juni - 28. august 2019

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

21. august  - 4. september 2019

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

28. august 2019

Medicinrådets vurdering af klinisk værdi for lenalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason til behandling af tidligere ubehandlede patienter med knoglemarvskræft der ikke er kandidater til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte - version 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

4. september 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

4. september 2019

Medicinrådets vurdering af klinisk værdi for lenalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason til behandling af tidligere ubehandlede patienter med knoglemarvskræft der ikke er kandidater til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte - version 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

12. september 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

25. september 2019

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet