Lanadelumab (Takhzyro)

Status: Færdigbehandlet

ANBEFALING

22. januar 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende lanadelumab som mulig standardbehandling til forebyggende behandling af arveligt angioødem – version 1.0

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende lanadelumab som mulig standardbehandling til forebyggende behandling af arveligt angioødem – version 1.0

Om lægemidlet: 

Ansøger: Takeda

Indikation: Arveligt angioødem

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. arveligt angioødem

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 22. januar 2020

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

2. november 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

7. december 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

21. juni 2019

Medicinrådets protokol for vurdering af lanadelumab til forebyggende behandling af arveligt angioødem

 

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

4. oktober 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

4. oktober 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

4. oktober - 11. december 2019

20. november - 11. december 2019: Medicinrådet indførte et udvidet fagligt clock-stop.

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

4. december 2019

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

11. december 2019

Medicinrådets vurdering af lanadelumab til forebyggende behandling af arveligt angioødem - version 1.0 - før høring

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

17. december 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

Medicinrådets vurdering af lanadelumab til forebyggende behandling af arveligt angioødem - version 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har udarbejdet det økonomiske beslutningsgrundlag 

9. januar 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

22. januar 2020

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet