Fremanezumab (Ajovy)

Status: Færdigbehandlet

ANBEFALING

27. november 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende fremanezumab som mulig standardbehandling til forebyggende behandling af migræne - version 1.0

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende fremanezumab som mulig standardbehandling til forebyggende behandling af migræne - version 1.0

Nationale kriterier for opstart, opfølgning og seponering ved behandling med anti-CGRP-antistof til forebyggende behandling af migræne

Om lægemidlet: 

Ansøger: Teva Denmark A/S

Indikation: Migræne

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. migræne

 

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 27. november 2019

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

17. december 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

16. januar 2019

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

25. februar 2019

Medicinrådets protokol for vurdering af klinisk merværdi for fremanezumab til forebyggende behandling af migræne - vers. 1.0

28. februar 2019

Medicinrådets protokol for vurdering af klinisk merværdi for fremanezumab til forebyggende behandling af migræne - vers. 1.1

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

9. august 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

9. august 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

12. august 2019 - 23. oktober 2019

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

16. oktober 2019

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

23. oktober 2019

Medicinrådets vurdering af fremanezumab til forebyggende behandling af migræne - version 1.0

Appendix 1: Hovedkarakteristika for inkluderede studier

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

29. oktober 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

29. oktober 2019

Medicinrådets vurdering af fremanezumab til forebyggende behandling af migræne - version 1.0

Appendix 1: Hovedkarakteristika for inkluderede studier

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

5. november 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

27. november 2019

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet