Dolutegravir / lamivudin (Dovato)

Status: Færdigbehandlet

ANBEFALING

20. november 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende dolutegravir/lamivudin som mulig standardbehandling til hiv-1-infektion - version 1.0

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende dolutegravir/ lamivudin som mulig standardbehandling til hiv-1-infektion - version 1.0

Om lægemidlet: 

Ansøger: GSK

Indikation: Hiv-1-infektion

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. hiv/aids

 

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 20. november 2019

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

5. februar 2019

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

25. februar 2019

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

4. juli 2019

Medicinrådets protokol for vurdering af dolutegravir/lamivudin til behandling af hiv-1-infektion

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

5. september 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

5. september 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

5. september 2019 - 23. oktober 2019

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

16. oktober 2019

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

23. oktober 2019

Medicinrådets vurdering af dolutegravir/lamivudin til behandling af hiv-1-infektion - version 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

28. oktober 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

28. oktober 2019

Medicinrådets vurdering af dolutegravir/lamivudin til behandling af hiv-1-infektion - version 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

7. november 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

20. november 2019

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet