Damoctocog alfa pegol (Jivi)

Status: Færdigbehandlet

ANBEFALING:

23. oktober 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende damoctocog alfa pegol som mulig standardbehandling til hæmofili A - version 1.1 (gældende fra 1. januar 2020)

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende damoctocog alfa pegol som mulig standardbehandling til hæmofili A - version 1.1

Om lægemidlet: 

Ansøger: Bayer

Indikation: Hæmofili A

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. blødersygdom

Om processen:

Ansøger har tilkendegivet, at de vurderer, at lægemidlet ikke har klinisk merværdi. Vurderingen er bekræftet af Medicinrådets formandskab den 28. juni 2018.

Derfor vurderes lægemidlet i en 7-ugers proces, frem for som normalt 12 uger - læs mere om 7-ugers processen her:

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop

 

Sidst opdateret: 23. oktober 2019

Status for ansøgningsproces

 

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

13. juni 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

5. november 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

30. november 2018

Medicinrådets protokol for vurdering af klinisk merværdi for damoctocog alfa pegol til behandling af hæmofili A

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

1. februar 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

1. februar 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

1. februar 2019 - 14. maj 2019

 

28 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

14. marts - 21. marts 2019

 

5 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

21. marts 

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

6. maj 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

21. marts - 6. maj 2019: Clock-stop efter ansøgers ønske.

Medicinrådets anbefaling blev godkendt 14. maj 2019 og trukket tilbage 17. juni 2019, da Bayer ikke kunne levere lægemidlet på det tidspunkt

17. juni 2019 - 22. oktober 2019: Clock-stop

Medicinrådets anbefaling blev godkendt den 23. oktober 2019 (gældende fra 1. januar 2020)

 

 

  Aktivitet afsluttet