Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. blødersygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende blødersygdomme

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (12) Igangværende vurderinger (1)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Formand

Navn Indstillet af
Eva Funding
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Hæmatologisk Selskab og udpeget af Region Hovedstaden

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Har ikke specialet Region Nordjylland
Peter Buur van Kooten Niekerk
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Har ikke specialet Region Syddanmark
Rune Larsen
Overlæge
Region Sjælland
Raheel Raja
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Rasmus Huan Olsen
Afdelingslæge, klinisk lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Jennifer A. F. Andresen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Johanne Andersen Højbjerg
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Biokemi
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav Dansk Pædiatrisk Selskab
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Kristian Qvist
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab
Udpegning i gang Danske Patienter
Christian Krog Madsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk