Dacomitinib (Vizimpro)

Status: Færdigbehandlet

 

ANBEFALING

22. oktober 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende dacomitinib som mulig standardbehandling til uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation - version 1.0

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende dacomitinib som mulig standardbehandling til uhelbredelig ikkesmåcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation - version 1.0

Om lægemidlet: 

Ansøger: Pfizer

Indikation: EGFR-positiv ikke-småcellet lungekræft, 1. linje

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. lungekræft

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 23. oktober 2019

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

6. december 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

9. januar 2019

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

15. maj 2019

Medicinrådets protokol for vurdering af dacomitinib til behandling af ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

12. juli 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

12. juli 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

12. juli - 25. september 2019

 

40 dage

   Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

18. september - 1. oktober 2019

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

25. september 2019

Medicinrådets vurdering af dacomitinib til behandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR- mutation - version 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

1. oktober 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

1. oktober 2019

Medicinrådets vurdering af dacomitinib til behandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR- mutation - version 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

10. oktober 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Medicinrådets anbefaling blev godkendt den 22. oktober 2019.

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet