Cemiplimab (Libtayo)

Status: Færdigbehandlet

ANBEFALING

22. januar 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende cemiplimab som mulig standardbehandling til lokalt avanceret og metastatisk kutant planocellulært karcinom - version 1.0

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende cemiplimab som mulig standardbehandling til lokalt avanceret og metastatisk kutant planocellulært karcinom - version 1.0

 
Om lægemidlet:

Ansøger: Regeneron

Lægemiddel til: Lokalt avanceret og metastatisk kutant planocellulært karcinom

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende modermærkekræft og non-melanom hudkræft

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 22. januar 2019

Status for behandling af ansøgningen

 

Aktivitet   Status
       

Ansøger og Medicinrådets sekretariat har holdt indledende dialogmøde

22. januar 2019

    Aktivitet afsluttet
       
       

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

21. maj 2019

    Aktivitet afsluttet
       
       

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

13. august 2019

Medicinrådets protokol for vurdering af cemiplimab til
behandling af lokalt avanceret og metastatisk kutant planocellulært karcinom v. 1.1
 

    Aktivitet afsluttet
       
       

 

 

Aktivitet     Status
       

Medicinrådet har modtaget og godkendt endelig ansøgning (dag 0)

6. september 2019

    Aktivitet afsluttet
       
       

 

Aktivitet     Status
       

Medicinrådet har sendt udkast til vurdering af klinisk værdi i høring hos ansøger

4. december 2019

    Aktivitet afsluttet
       
       

Medicinrådet har vurderet lægemidlets værdi

6. september - 11. december 2019

    Aktivitet afsluttet
       
       

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

11. december 2019

Medicinrådets vurdering af cemiplimab til behandling af lokalt avanceret og metastatisk kutant planocellulært karcinom - version 1.1

    Aktivitet afsluttet
       
       

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

19. december 2019

Medicinrådet har ikke modtaget et høringssvar fra ansøger.

    Aktivitet afsluttet
       
       

Endelig vurdering af klinisk merværdi

11. december 2019

    Aktivitet afsluttet
       
       

 

 

Aktivitet     Status
         

Medicinrådet har udarbejdet det økonomiske beslutningsgrundlag 

8. januar 2020

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådets anbefaling

22. januar 2020

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet