Atezolizumab (Tecentriq) - brystkræft

Status: Færdigbehandlet

ANBEFALING

22. januar 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende atezolizumab i kombination med nab-paclitaxel som mulig standardbehandling til lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft – version 1.0

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende atezolizumab i kombination med nab-paclitaxel som mulig standardbehandling til lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft – version 1.0

 

 

Om lægemidlet:

Ansøger: Roche

Lægemiddel til: Brystkræft 

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. brystkræft

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 24. januar 2020

Status for behandling af ansøgningen

 

Aktivitet   Status
       

Ansøger og Medicinrådets sekretariat har holdt indledende dialogmøde

11. marts 2019

    Aktivitet afsluttet
       
       

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

24. april 2019

    Aktivitet afsluttet
       
       

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

12. juli 2019

Medicinrådets protokol for vurdering af atezolizumab i kombination med nab-paclitaxel til behandling af lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft - version 1.1

Medicinrådets protokol for vurdering af atezolizumab i kombination med nab-paclitaxel til behandling af lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft - version 1.0.

    Aktivitet afsluttet
       
       

 

Aktivitet     Status
       

Medicinrådet har modtaget og godkendt endelig ansøgning (dag 0)

10. september 2019

    Aktivitet afsluttet
       
       

 

Aktivitet     Status
       

Medicinrådet har sendt udkast til vurdering af klinisk værdi i høring hos ansøger

4. december 2019

 

    Aktivitet afsluttet
       
       

Medicinrådet har vurderet lægemidlets værdi

10. september - 11. december 2019

20. november - 11. december 2019: Medicinrådet indførte et udvidet fagligt clock-stop.

    Aktivitet afsluttet
       
       

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

19. december 2019

Medicinrådets vurdering af atezolizumab i kombination med nab-paclitaxel til behandling af lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft - version 1.1

    Aktivitet afsluttet
       
       

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

17. december 2019

    Aktivitet afsluttet
       
       

Endelig vurdering af klinisk merværdi

11. december 2019

    Aktivitet afsluttet
       
       

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har udarbejdet det økonomiske beslutningsgrundlag 

22. januar 2020

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådets anbefaling

Medicinrådets anbefaling blev godkendt den 22. januar 2020 

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet